Thảm hội nghị

25.000 

Thảm hội nghị, hội trường, đám cưới…Nhiều màu sắc khác nhau, khổ thảm 2m, chất liệu nỉ, dạng cuộn.